ม.เนชั่นพัฒนาเกณฑ์บริหารแฟรนไชส์มุ่งยกระดับศักยภาพธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา Thailand Franchise Standard ให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่เพื่อการตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ฉบับใหม่ พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ รับสมัครและคัดกรองธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาถึงสถานประกอบการ ไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อช่วงเช้าวันก่อน โดยภายในงานได้มี ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย หัวหน้าโครงการ และ ผู้บริหารกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มากล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุภัค หมื่นนิกร CEO บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ , อ.ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น, รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อ.ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมค้าปลีกไทย มาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาอีกด้วย

ขอบคุณที่มา www.ryt9.com/s/prg/2365010

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply