[สัมนาธุรกิจ] เชิญอบรมและศึกษาดูงานการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์

สำหรับผู้สนใจการค้าขายชายแดน สถาบันพัฒนาSMEs ขอเชิญอบรมและศึกษาดูงานการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ อบรมภาคทฤษฎีกับ 2 เส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมาร์ สนใจดูรายรายละเอียดสัมนาดังนี้

อบรมภาคทฤษฎีกับ 2 เส้นทางดังนี้

เส้นทางที่ 1 ด่านเชียงของ จ. เชียงราย –หลาวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อหาน-สิบสองปันนา (จีน)

เส้นทางที่ 2 ด่านแม่สอด จ.ตาก-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง (เมียนมาร์) ในวันที่14-15 ส.ค.58 ( 2 วัน ในราคา 4,900 บาท/คน)

การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์

อบรมวันที่ 14 สิงหาคม 2558 หัวข้อการเตรียมความพร้อมตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมาร์ เนื้อหาประกอบด้วย

– รู้จักการค้าชายแดน รูปแบบ ด่าน การชำระเงิน

– ช่องทางการทำธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

– โอกาสในการทำการค้าสินค้าชายแดนไทย-พม่า

– ข้อควรปฏิบัติหรือข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้าชายแดนไทย-พม่า

– ปัจจัยสู่ความสำเร็จมีอะไรบ้าง

– กรณีศึกษา

ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ 

– ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ภาษี ฯลฯ

อบรมวันที่15 สิงหาคม 2558 เจาะลึกทุกด้านของทั้งสองเส้นทางโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน

พิเศษ!! สำหรับสมาชิก DEMSI Club 3,000 บาท รับ Voucher มูลค่า 5,000 บาท สามารถ ใช้ชำระค่าอบรมได้เต็มจำนวน

ที่มา ismed.or.th

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply