อบรมธุรกิจฟรี! SMEs Genius Exporter รุ่น 1 ตะลุยตลาดจีน โดย KTB SME

แนะนำการอบรมธุรกิจ ที่น่าสนใจ SMEs Genius Exporter รุ่น 1 # ตะลุยตลาดจีน อบรมเจ้าของธุรกิจ SMEs ส่งออกไปต่างประเทศ ฟรี!  โดย KTB  งานนี้สำหรับประกอบการที่ต้องการจะส่งออกต่างประเทศ ประเทศจีน ไม่ควรพลาดรีบๆจองกันเลย

  • ได้สิทธิ์ไปแสดงสินค้า หรือไปสร้าง Networking หรือ Business Matching ที่ประเทศจีน
  • ได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2016 โดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่
  • มีที่ปรึกษาดูแลด้านการส่งออก เช่น ด้านเงินทุน, เอกสารการค้า, บริหารอัตราแลกเปลี่ยน นาน 6 เดือน
  • ได้ความรู้ ด้านการเงิน, การผลิต, การทำตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับการส่งออกอย่างครบวงจร

SMEs Genius Exporter รุ่น 1

 

รายละเอียด SMEs Genius Exporter อบรมเจ้าของธุรกิจ SMEs ส่งออกไปต่างประเทศ

ที่มาของโครงการ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้จริง

การอบรมในแต่ละรุ่นจะมีเนื้อหาการอบรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางของตลาดส่งออกโดยครั้งนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดที่ประเทศจีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย(ถือหุ้นเกิน 51%) ต้องมี Brand ของสินค้าที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มีความพร้อมจะนำสินค้าของตนไปขยายตลาดในประเทศจีน หลังจบการอบรม

จดทะเบียนธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี กิจการต้องมียอดขาย 100 ลบ.ต่อปี ขึ้นไป และต้องมีประสบการณ์ด้านการส่งออกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ไม่มีประวัติเสียหายในการส่งออก หรือ ไม่มีประวัติละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล

ผู้เข้าร่วมโครงการต้อง เป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาท เท่านั้น (สงวนสิทธิ์ 1 บริษัท ต่อ 1ท่าน) ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามกำหนด โดยเรียนเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ (8 เม.ย.- 14 พ.ค.2559)

หากมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสําหรับสินค้า เช่น อย. /ISO/ GMP / HACCP/มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) / มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการเข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม

การอบรมในช่วงวิชาการในห้องเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าอบรม ต้องสามารถจัดสรรเวลาเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาหลักสูตรรวม 72 ชั่วโมง

หากผู้เข้าอบรม ไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า และไม่ได้รับวุฒิบัตรจากโครงการฯ รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของทั้ง 3 หน่วยงานพันธมิตร

เรียน ทุกวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. โดยอบรมที่ อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ สร้าง Net Working หรือเข้าร่วม Business Matching ที่ประเทศจีน โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องรับภาระค่าดำเนินการในการสำรวจตลาด และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมฯต่อไป เช่น โครงการ SMEs Pro-active Program เป็นต้น

ได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2016 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถมาออกบูธแสดงสินค้า ระหว่างวันที่ 26-31 ก.ค. 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มีผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คำปรึกษาด้านการตรวจเอกสาร L/C การให้คำแนะนำด้านการส่งออก การบริหารอัตราการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆด้านการส่งออก ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-208-7566, 02-208-7588
* ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าอบรมตามดุลยพินิจของผู้ดำเนินโครงการฯ คำตัดสินของผู้ดำเนินโครงการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มี.ค. 2559 ที่ www.ktbgenius.com

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply