พาณิชย์เตรียมใช้ แฟรนไชส์โมเดล ปั้นธุรกิจสายพันธุ์ไทยแท้

พาณิชย์เตรียมใช้แฟรนไชส์โมเดลปั้นธุรกิจสายพันธุ์ไทยแท้

กระทรวงพาณิชย์วางยุทธศาสตร์ส่งเสริมเอสเอ็มอีระยะยาว เตรียมใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ปั้นธุรกิจสายพันธุ์ไทยแท้ เสริมภาคธุรกิจตั้งแต่เริ่มสตาร์ทคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” ขับเคลื่อนให้เป็น Smart Business ตั้งเป้ารุ่นแรกกว่า 100 ราย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทย อย่างมาก โดยมอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งวางยุทธศาสตร์พร้อมมาตรการระยะยาวเพื่อส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะนำมาใช้ คือ “แฟรนไชส์โมเดล” สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีสายพันธุ์ไทยและขยายธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยยกระดับคุณค่าของธุรกิจสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุน รวมถึงผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจสามารถเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจและระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีความเสี่ยงน้อยกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง สามารถเลือกธุรกิจได้ตามกำลังทรัพย์และศักยภาพของตนเอง”

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวว่า กรมฯ ได้คัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” หรือ “แฟรนไชส์ B2B” ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 เพื่อขับเคลื่อนให้เอสเอ็มอีใช้ “แฟรนไชส์โมเดล” ในการขยายธุรกิจ และมีความเข้าใจถึงความทรงประสิทธิภาพของระบบแฟรนไชส์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพพร้อมต่อยอดธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจก้าวสู่การเป็น Smart Business อย่างความสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคต คาดว่าหลังจบหลักสูตรจะมีแฟรนไชส์รายใหม่ในแวดวงธุรกิจเมืองไทยกว่า 100 ราย

ขอบคุณที่มา .-สำนักข่าวไทย http://www.tnamcot.com/

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply