แฟรนไชส์ เชสเตอร์กริลล์

แฟรนไชส์ เชสเตอร์กริลล์  แฟรนไชส์น่าสนใจ แบรนด์แข็งแกร่ง ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักของคนจำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนที่มีความพร้อม เชสเตอร์ แฟรนไชส์อาหารที่มีระบบการจัดการที่ดี มีคุณภาพ การเปิดร้านเชสเตอร์จึงต้องเลือกทำเลที่มีศักยภาพเพราะลงทุนสูงพอสมควร เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า หรือย่านชุมชน กลุ่มเป้าหมายของร้าน เชสเตอร์  คือ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว ที่ชื่นชอบอาหารรสชาติเยี่ยมและมีคุณค่าสูง

แฟรนไชส์ เชสเตอร์กริลล์  โดยบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เชื่อแน่ว่าหลายๆคนเคยลองเข้าไปใช้บริการและสั่งอาหารมาทาน สินค้าที่ขายในร้าน เมนูอาหารต่างๆ ค่อนข้างจะทำแบบพิถีพิถัน อาหารคุณภาพดี รสชาติดี เมื่อเทียบกับ ประเภทอาหารแบบเดียวกันแล้ว เชสเตอร์ ถือว่าโดดเด่นทั้งเรื่องราคาขายและรสชาติ ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเพราะได้รับอาหารคุณภาพดี สำหรับผู้สนใจลงทุนต้องไปทดลองทานหลายๆเมนู…ว่าเป็นอย่างไรบ้า

เมนู ไก่เชสเตอร์

เชสเตอร์กริลล์  เมื่อมองถึงการลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจ ควรมีความพร้อมเรื่องการเงิน การลงทุน จะมีค่าทำเนียมแฟรนไชส์เชสเตอร์ 700,000 บาท งบลงทุนประมาณ 6.5 ล้านบาท ซึ่งผู้ลงทุนต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้

แฟรนไชส์เชสเตอร์ ลงทุน

“เชสเตอร์ ผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ของไทยและผู้เชี่ยวชาญการผลิตอาหารมาตรฐาน ระดับโลก โดยมุ่งมั่นให้เชสเตอร์เป็นธุรกิจร้านอาหารฟาสท์ฟู้ด รายแรกของคนไทยที่มีมาตรฐานเดียวสากล  รายการอาหารทุกอย่างของเชสเตอร์จึงถูกคัดสรร อย่างพิถีพิถันจากฟาร์มของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยตรงนำมาปรุงให้อร่อยถูกปากคนไทยและ เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน”

เชสเตอร์ มีบริการสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อแฟรนไชส์ที่ครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ แนะนำการเลือกทำเลร้าน การออกแบบ และการก่อสร้างตามข้อกำหนดของ บริษัทฯ

 • ให้คำแนะนำในการคัดเลือกพนักงานทั้ง ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยส่งเสริม การขายอย่างสม่ำเสมอ
 • มีทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอยให้ คำปรึกษาหากผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องการ ขยายสาขาเพิ่ม
 • มีฝ่ายจัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลักที่มี คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท กำหนด
 • มีทีมงานให้คำแนะนำด้านการส่งเสริม การขาย การบริหารสาขา และการ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
 • จัดการฝึกอบรมในระยะเริ่มต้นให้แก่ พนักงานและผู้ซื้อแฟรนไชส์  โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้ศึกษาดูงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และพนักงานจะได้ฝึกอบรมที่สาขาของ บริษัทเป็นเวลา 2-3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นร้านของท่านจะได้รับการดูแลอย่าง ใกล้ชิดจากผู้จัดการร้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็น เวลา 2 เดือนหลังเปิดร้าน

ร้านเชสเตอร์ มีเงื่อนไขการลงทุนสำหรับผู้สนใจ โดยสรุป ประมาณนี้ ท่านใดสนใจก็ลองดูกันก่อน  

เงื่อนไข และหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี โดยสังเขป

 1. สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี
 2. แฟรนไชส์ซีเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
 3. การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 4. การจดทะเบียนนิติบุคคล แฟรนไชส์ซี ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 5. แฟรนไชส์ซีจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าท่ีบริษัทฯเป็นผู้กำหนดและจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
 6. แฟรนไชส์ซีจะต้องจำหน่ายสินค้าท่ีบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัดกำหนดเท่านั้นห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 7. แฟรนไชส์ซีจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่าง ๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขา
 8. ตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด
 9. แฟรนไชส์ซีต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯทุกเดือน
 10. แฟรนไชส์ซีต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าท่ี ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้แฟรนไชส์ซีปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งใดเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดของบริษัทฯ แฟรนไชส์ซีจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่ กำหนด
 11. แฟรนไชส์ซีจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯ กำหนด
 12. แฟรนไชส์ซีต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (ผู้ให้อนุญาต) ทุกวันทำการของธนาคาร และแฟรนไชส์ซีจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น 10% ของประมาณการยอดขายและโอนในส่วนที่เหลือในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 13. แฟรนไชส์ซีเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ โดยบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นผู้ช่วยคัดเลือกให้
 14. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 75 วัน
 15. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะให้ความช่วยเหลือส่งทีมงาน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิด 2 เดือนแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 16. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเก็บค่าดำเนินการ5%ของมูลค่าวัตถุดิบ (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่สั่งและส่งไป จากบริษัท เชสเตอร์ ฟู้ด จำกัด
 17. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าแฟรนไชส์ซีกระทำผิดสัญญา

ร้านเชสเตอร์กริลล์

แฟรนไชส์ เชสเตอร์กริลล์ ผู้ที่มีความสนใจ ติดต่อสอบถามขอข้อมูลอัพเดตล่าสุดได้ที่ เบอร์ 09 1954 4265, 0 2641 0461
หรือ www.chestersgrill.co.th

ขอบคุณ ที่มารายละเอียด ข้อมูลแฟรนไชส์และภาพจาก  www.chestersgrill.co.th

เรียบเรียงโดย แฟรนไชส์ไทยแลนด์

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply