แฟรนไชส์ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน [Cafe Amazon]

ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน [Cafe Amazon] ปกติจะเปิดขายในปั้มน้ำมัน ปตท. แต่ปัจจุบันแฟรนไชส์กาแฟอเมซอน สามารถซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดนอกปั้มได้แล้ว ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้สนใจลงทุนทำร้านกาแฟสด ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของปั้ม ปตท. จะได้มีโอกาสนำร้านกาแฟสดอเมซอน ไปเปิดให้บริการในทำเลต่างๆ Cafe Amazon เป็นร้านกาแฟและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศ

ร้านกาแฟ Cafe Amazon ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.  

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมธุรกิจ ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน
 2. เป็นผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
 3. เป็นนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 4. มีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีธนาคาร 100,000 – 200,000 บาท
 5. มีใจรักในงานบริการ และให้ความสำคัญกับลูกค้า
 6. มีทัศนคติที่ดี และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

รูปแบบร้าน Cafe Amazon ในปั้ม 

ร้านกาแฟคาเฟ่-อเมซอน

เพื่อความเป็นเอกภาพของแบรนด์ และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภค รูปแบบร้านกาแฟ Cafe Amazon จึงมีเพียงรูปแบบเดียว โดยแบ่งพื้นที่สำหรับให้บริการออกเป็น 2 ขนาดคือ

ขนาดห้องขาย 4 ม. X 4 ม. (ขนาดพื้นที่ 13 ม. X 12.5 ม.) พร้อมระเบียงด้านหน้า และด้านข้าง

ขนาดห้องขาย 5 ม. X 5 ม. (ขนาดพื้นที่ 14 ม. X 13.5 ม.) พร้อมระเบียงด้านหน้า และด้านข้าง

ทั้งนี้ ในกรณีที่พื้นที่ในการก่อสร้างร้านไม่เพียงพอ อาจจะมีระเบียงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารแล้ว จะต้องมีพื้นที่เพื่อจัดทำสวนหย่อม เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่นด้วย

หลักเกณฑ์การเปิดร้าน กาแฟ Cafe Amazon

 1. ผู้สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ต้องได้รับการอนุมัติจาก ปตท. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างร้าน
 2. ตำแหน่งที่ตั้งของร้านต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดวางผังของสถานีบริการ และการก่อสร้างตกแต่งร้าน ต้องเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่ทาง ปตท. กำหนด
 3. ปตท. จะพิจารณาให้สิทธิ์การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon กับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน shortcodes ปตท. เท่านั้น และหากพบว่าหลัง
 4. จากเปิดให้บริการแล้ว การดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คุณภาพ และมาตรฐานที่กำหนด ปตท. จะพิจารณาขอคืนสิทธิ์จากผู้ดำเนินการ
 5. ก่อนเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์ที่อยู่ในแผนเปิด ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Store Tour ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของร้านอย่างถูกต้อง
 6. ผู้รับสิทธิ์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลา 1 เดือน โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมทฤษฏี 5 วัน การอบรมระบบ POS (Point of Sales) 3 cheap jerseys วัน ?????????????????????? และการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน Cafe Amazon ของ ปตท. อีก 3 วัน
 7. ผู้รับสิทธิ์ต้องก่อสร้างร้าน และสวนหย่อม ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
 8. ผู้รับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้ เมนูบอร์ด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้กับ ปตท. ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
 9. การดำเนินงานต้องใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จาก ปตท. เช่น เมล็ดกาแฟ ชา ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตร วิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนดเท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ปตท. สามารถยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการร้าน Cafe Amazon ได้
 10. หากทาง ปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย

งบประมาณในการลงทุนสำหรับเปิดร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน

 1. งานโครงสร้างอาคาร และตกแต่งสวนหย่อม งบประมาณ 1,000,000 บาท
 2. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องชง, เครื่องบด, เครื่องปั่น, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้เบเกอรี่ งบประมาณ 640,000 บาท
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงิน (POS) 100,000 บาท (ไม่รวม Software และอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ ปตท. ให้สิทธิ์ในการยืม) รวมงบประมาณในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ประมาณ 1.74 ล้านบาท
 4. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าสิทธิ์แรกเข้า
 5. Royalty Fee 3% ของยอดขายต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. Marketing Fee 3% ของยอดขายต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 7. สำหรับค่าใช้จ่ายรายการที่ 4, 5 และ 6 ปัจจุบัน ปตท. ยกเว้นให้กับผู้แทนจำหน่าย แต่หากมีการใช้ระบบแฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้กับร้าน Cafe Amazon ทั่วประเทศ

จุดคุ้มทุนของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน

การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ย 120 แก้ว ต่อวัน


 

การร้านกาแฟ Cafe Amazon ภายนอกสถานีบริการ

คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตสิทธ์ Franchisee มีดังนี้

 1. ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
 2. ผู้ลงทุนมีพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่เอง หรือมีสิทธิ์การเช่าในพื้นที่นั้นๆ
 3. ผู้ลงทุนมีความพร้อมด้านเงินลงทุน
 4. ผู้ลงทุนสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้
 5. ผู้ลงทุนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรักในงานบริการ
 7. ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินสดค้ำประกันตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 8. ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น

รูปแบบร้านกาแฟ Cafe Amazon – นอกสถานี  

แฟรนไชส์ร้านกาแฟสดอเมซอนในห้างสรรพสินค้า

รูปแบบ Original (Cafe Amazon) คือ ร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกอาคาร มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยเป็นร้านที่ตั้งอย่างอิสระ และมีเนื้อที่ในการจัดแต่งสวน ระเบียงนั่ง ได้

รูปแบบ Premium (The Amazon’s Embrace) คือร้านที่ตั้งอยู่ในอาคาร เช่น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตรขึ้นไป wholesale nfl jerseys ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เปิด ซึ่งอาจจะมีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ได้

หลักเกณฑ์การเปิดร้าน

 1. ผู้สนใจลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ทั้ง 2 รูปแบบ ต้องได้รับการอนุมัติจาก ปตท. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างร้าน โดย ปตท. จะเข้าร่วมสำรวจและพิจารณาสถานที่ก่อนให้สิทธิ์
 2. ก่อนเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Store Tour ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของร้านอย่างถูกต้อง
 3. ผู้รับสิทธิ์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลา 1 เดือน โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมทฤษฏี 5 วัน Bekennen การอบรมระบบ POS (Point of Sales) 3 วัน และการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน Cafe Surgical Amazon ของ ปตท. อีก 5 วัน
 4. ผู้รับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้ เมนูบอร์ด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้กับ ปตท. ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
 5. การดำเนินงานต้องใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จาก ปตท. เช่น เมล็ดกาแฟ ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตร วิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนดเท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตาม ปตท. สามารถยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการร้าน Cafe Amazon ได้
 6. หากทาง ปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย

การลงทุน แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ Cafe Amazon แบบนอกปั้ม ปตท.

 1. งานโครงสร้างและตกแต่ง งบประมาณ 20,000 บาทต่อตารางเมตร (ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 40-90 ? ตารางเมตร)
 2. ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องชง, เครื่องบด, เครื่องปั่น, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, ตู้เบเกอรี่ งบประมาณ 690,000 บาท
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงิน (POS) 100,000 บาท (ไม่รวม Software และอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ ปตท. ให้สิทธิ์ในการยืม) รวมงบประมาณในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ประมาณ 1.8 – 2.8 ล้านบาท
 4. ค่าสิทธิ์แรกเข้า 300,000 บาท
 5. Royalty Fee 3% ของยอดขาย ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. Marketing Fee 3% ของยอดขาย Solutions ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จุดคุ้มทุน การเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โดยคำนวณจากยอดขายเฉลี่ย 200 แก้ว ต่อวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เปิดร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน(Franchisee)

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล wholesale jerseys จดทะเบียนในประเทศไทยได้ และนิติบุคคลที่จัดตั้งจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ล้านบาทขึ้นไป
 2. ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง โดยอาจเป็นพื้นที่เช่าหรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้พื้นที่ในอาคารจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตรขึ้นไป และสำหรับพื้นที่นอกอาคารจะต้องมีพื้นที่รวมสวนหย่อมอย่างน้อย 130 ตารางเมตรขึ้นไป
 3. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้
 5. ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน และมีเวลาบริหารร้านกาแฟอย่างเต็มที่
 7. ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคคลากร เพื่อรองรับการบริหารงานร้านกาแฟ
 8. ผู้สมัครจะต้องวางเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ณ วันทำสัญญา
 9. ผู้สมัครจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท

สิ่งที่ได้รับ สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้าน ผู้สมัคร (Franchisee) จะต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น ดังนี้

 • ค่าก่อสร้างร้านและตกแต่ง 800,000 – 1,200,000 บาท
 • เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และ cheap nba jerseys เครื่อง POS 879,000 บาท
 • ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 39,500 บาท
 • ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 80,000 บาท

แฟรนไชส์ ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ลงทุน 2,298,000 บาท(ประมาณการเบื้องต้น)

หมายเหตุ : งบประมาณการลงทุนข้างต้น เป็นการคาดการณ์ตามข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งอาจแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือภายหลัง

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise cheap jerseys Fee) 150,000 บาท

3. ค่าออกแบบ 8%ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง

4. ค่า Royalty Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน

5. ค่า Marketing Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน

6. อายุสัญญา 6 ปี และผู้สมัครจะต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับ

 1. สิทธิในการใช้แบรนด์ สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) Cafe Amazon รวมไปถึงได้รับสิทธิในการให้บริการตามมาตรฐานของ Cafe Amazon ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์
 2. ระบบ POS Cafe Amazon ได้นำระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ (Point of Sale : POS) ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การฝึกอบรม การฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด (POS) รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน Cafe Amazon

สนใจเปิดร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน 

ถ้าคุณสนใจอยากมีธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน สามารถสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ www.cafe-amazon.com

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply