แฟรนไชส์ 7-11 เช็ครายละเอียดการลงทุน

แฟรนไชส์ 7-11 ผู้นำธุรกิจค้าปลีก  มีผู้คนสนใจจำนวนมาก มีสาขามากที่สุดของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย จะลงทุนเท่าไหร่ เงื่อนไขอะไรบ้างนั้น แฟรนไชส์ไทยแลนด์ Cheese ได้นำข้อมูลการเปิดร้านเซเว่น มาให้ได้ศึกษาเบื้องต้นกันก่อน ? จะได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม ถ้าหากคุณต้องการเป็นเจ้าของร้าน 7-Eleven

“ร้าน 7-Eleven” เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน Hallo 7-Eleven Laminar ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการลูกค้า 9 ล้านคนต่อวัน โดยมีสาขาครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ กว่า 8,000 สาขา (ข้อมูล wholesale MLB jerseys ณ 1 ตุลาคม 2557) ทั่วประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับ   ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริหารกิจการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำและแก้ปัญหาต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสทางการลงทุน โดยเพิ่มโมเดลการลงทุนร้านเซเว่นฯ wholesale NFL jerseys ที่ให้บริการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส wholesale MLB jerseys (eXta Plus) ร้านสุขภาพและความงาม ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพและเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ก็คือ มีเภสัชกรประจำร้านเพื่อให้คำปรึกษา ดังนั้นจึงเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจหรือมีญาติพี่น้องทางตรง ที่เป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบโรคศิลป์สนับสนุนให้มาเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven และร้านยา eXta Plus

แฟรนไชส์ ร้าน 7-Eleven และ ร้าน 7-Eleven ที่มีร้านยา eXta Plus 

คุณสมบัติของผู้สมัคร แฟรนไชส์ 7-11

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 2. มีบุคคลค้ำประกัน
 3. มีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 5. รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 6. มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
 7. มีเวลาบริหารร้าน
 8. สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

หลักฐานการสมัคร  แฟรนไชส์ ร้าน 7-Eleven

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 Transferências เดือน
 4. หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ร้าน 7-Eleven

 1. เข้าฟังการสัมนาการลงทุน
 2. เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 4. เริ่มบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์
 5. การสนับสนุนจากทางบริษัท  wholesale jerseys ซีพี wholesale NBA jerseys ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 6. การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
 7. การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
 8. การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
 9. การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
 10. การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
 11. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
 12. การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
 13. การจัดส่งสินค้าที่มีประสิธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
 14. การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
 15. การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
 16. การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
 17. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัท

แฟรนไชส์ ร้าน 7-Eleven การลงทุน

7-11ลงทุน

<< หมายเหตุข้อมูลแฟรนไชส์นี้อาจจะล้าสมัยเพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดและถูกต้องในปัจจุบัน กรุณาติดต่อตามเบอร์โทร ที่ลงไว้>>
แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply